2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Općina Baška 1.639 1.554 1.550 1.378 172 111 64 20 - 13 14 61 34 12 - - - 2 13 3 1
Naselja                                          
Baška 964 901 898 789 109 66 41 10 - 8 7 43 24 7 - - - 2 10 2 1
Batomalj 123 117 117 102 15 13 8 2 - 1 2 2 2 - - - - - - - -
Draga Bašćanska 291 276 275 250 25 20 7 5 - 4 4 5 2 1 - - - - 2 1 -
Jurandvor 261 260 260 237 23 12 8 3 - - 1 11 6 4 - - - - 1 - -