2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Grad Crikvenica 11.819 11.348 11.332 10.071 1.261 442 128 129 5 48 132 819 448 212 8 1 - 54 96 4 12
Naselja                                          
Crikvenica 7.397 7.121 7.109 6.371 738 284 88 73 5 29 89 454 238 119 2 - - 38 57 3 9
Dramalj 1.539 1.456 1.454 1.288 166 52 13 15 - 6 18 114 65 25 2 1 - 4 17 1 1
Jadranovo 1.197 1.148 1.148 1.004 144 47 11 22 - 6 8 97 54 26 2 - - 5 10 - -
Selce 1.686 1.623 1.621 1.408 213 59 16 19 - 7 17 154 91 42 2 - - 7 12 - 2