2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Općina Malinska-Dubašnica 2.858 2.726 2.721 2.323 398 140 51 31 - 28 30 258 136 81 - - - 12 29 3 2
Naselja                                          
Barušići 25 24 24 18 6 3 1 1 - - 1 3 2 1 - - - - - - -
Bogovići 166 163 163 118 45 13 7 3 - 1 2 32 20 10 - - - 1 1 - -
Kremenići 66 54 54 47 7 - - - - - - 7 3 2 - - - - 2 - -
Ljutići 19 14 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Malinska 638 607 607 530 77 36 14 6 - 7 9 41 23 6 - - - 6 6 - -
Maršići 16 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Milčetići 262 251 251 213 38 9 1 1 - 5 2 29 15 9 - - - 3 2 - -
Milovčići 81 77 77 72 5 3 - 1 - 2 - 2 1 1 - - - - - - -
Oštrobradić 91 89 89 75 14 5 - 2 - 3 - 9 4 5 - - - - - - -
Porat 153 138 137 124 13 6 4 1 - 1 - 7 4 1 - - - - 2 - 1
Radići 533 511 510 420 90 44 17 10 - 5 12 46 19 20 - - - 1 6 - 1
Sabljići 13 13 13 12 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Sršići - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Strilčići 10 10 10 9 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
Sveti Anton 121 121 121 102 19 3 - 1 - 1 1 16 6 5 - - - - 5 - -
Sveti Ivan 52 52 52 49 3 - - - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Sveti Vid-Miholjice 265 256 253 224 29 9 4 2 - 2 1 20 11 4 - - - 1 4 3 -
Turčić 17 17 17 17 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vantačići 200 192 192 152 40 4 - 3 - 1 - 36 22 13 - - - - 1 - -
Zidarići 68 68 68 65 3 3 1 - - - 2 - - - - - - - - - -
Žgombići 62 59 59 52 7 2 2 - - - - 5 3 2 - - - - - - -