2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Općina Matulji 10.740 10.544 10.535 9.837 698 235 43 48 3 35 106 463 308 86 2 - - 23 44 3 6
Naselja                                          
Brdce 67 65 65 61 4 1 - - - - 1 3 3 - - - - - - - -
Bregi 671 656 656 606 50 12 1 1 - 1 9 38 28 3 - - - 2 5 - -
Brešca 120 119 119 114 5 - - - - - - 5 5 - - - - - - - -
Jurdani 626 617 617 579 38 9 1 1 - 3 4 29 17 6 2 - - - 4 - -
Jušići 778 773 773 719 54 17 5 3 3 1 5 37 26 7 - - - 2 2 - -
Kučeli 294 286 286 260 26 13 1 5 - - 7 13 10 3 - - - - - - -
Lipa 136 136 136 124 12 2 - - - - 2 10 5 2 - - - 1 2 - -
Male Mune 131 131 131 122 9 1 - - - - 1 8 7 1 - - - - - - -
Mali Brgud 118 118 118 114 4 3 - - - 3 - 1 1 - - - - - - - -
Matulji 3.650 3.570 3.562 3.319 243 97 30 21 - 12 34 146 89 36 - - - 9 12 3 5
Mihotići 996 969 968 904 64 15 1 4 - 3 7 49 28 14 - - - 3 4 - 1
Mučići 346 342 342 329 13 5 - - - - 5 8 5 - - - - 1 2 - -
Pasjak 149 146 146 126 20 6 - 1 - 2 3 14 12 - - - - 1 1 - -
Permani 101 101 101 98 3 - - - - - - 3 2 - - - - 1 - - -
Rukavac 770 759 759 715 44 15 1 1 - 1 12 29 17 6 - - - 1 5 - -
Rupa 316 310 310 284 26 2 - - - 2 - 24 18 2 - - - 1 3 - -
Ružići 125 123 123 123 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Šapjane 210 208 208 181 27 4 - 2 - 1 1 23 17 5 - - - 1 - - -
Vele Mune 142 133 133 122 11 5 1 1 - 2 1 6 5 - - - - - 1 - -
Veli Brgud 465 459 459 443 16 10 - 3 - 2 5 6 6 - - - - - - - -
Zaluki 69 68 68 63 5 3 - 1 - - 2 2 - - - - - - 2 - -
Zvoneće 318 314 314 302 12 7 2 1 - 1 3 5 3 1 - - - - 1 - -
Žejane 142 141 141 129 12 8 - 3 - 1 4 4 4 - - - - - - - -