2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Grad Rab 9.642 9.480 9.476 8.473 1.003 642 432 65 - 47 98 361 211 92 1 - - 12 45 - 4
Naselja                                          
Banjol 2.000 1.971 1.971 1.769 202 121 90 4 - 12 15 81 51 20 1 - - 3 6 - -
Barbat na Rabu 1.251 1.205 1.204 1.017 187 108 60 14 - 19 15 79 45 19 - - - 1 14 - 1
Kampor 1.315 1.293 1.291 1.193 98 75 42 10 - 6 17 23 13 5 - - - 2 3 - 2
Lopar 1.204 1.191 1.191 1.097 94 64 45 4 - 4 11 30 19 8 - - - - 3 - -
Mundanije 519 509 509 477 32 21 16 4 - - 1 11 7 2 - - - 2 - - -
Palit 1.601 1.593 1.593 1.426 167 117 81 17 - 1 18 50 32 11 - - - 2 5 - -
Rab 568 554 553 469 84 50 35 6 - 1 8 34 18 9 - - - 1 6 - 1
Supetarska Draga 1.184 1.164 1.164 1.025 139 86 63 6 - 4 13 53 26 18 - - - 1 8 - -