2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Primorsko-goranska županija                                          
Općina Vinodolska općina 3.659 3.530 3.518 3.317 201 77 35 10 1 8 23 124 74 28 2 - - 2 18 - 12
Naselja                                          
Bribir 1.807 1.753 1.745 1.658 87 36 17 6 - 2 11 51 34 7 - - - 2 8 - 8
Drivenik 333 325 325 300 25 13 8 2 - 2 1 12 6 3 2 - - - 1 - -
Grižane-Belgrad 868 840 839 799 40 19 8 2 1 2 6 21 12 5 - - - - 4 - 1
Tribalj 651 612 609 560 49 9 2 - - 2 5 40 22 13 - - - - 5 - 3