2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Općina Brinje 4.269 4.108 4.107 3.233 874 442 58 275 27 31 51 432 267 150 3 - - 4 8 - 1
Naselja                                          
Brinje 1.747 1.707 1.707 1.409 298 169 36 98 - 14 21 129 77 47 1 - - 2 2 - -
Glibodol 43 41 41 8 33 24 1 1 21 - 1 9 5 4 - - - - - - -
Jezerane 399 375 375 301 74 31 1 26 - 2 2 43 26 16 - - - - 1 - -
Križ Kamenica 300 286 286 213 73 26 1 25 - - - 47 30 17 - - - - - - -
Križpolje 681 655 655 478 177 82 10 54 - 9 9 95 62 31 2 - - - - - -
Letinac 225 222 222 187 35 26 2 23 - - 1 9 6 3 - - - - - - -
Lipice 257 254 254 183 71 33 3 24 - 1 5 38 25 13 - - - - - - -
Prokike 131 122 122 106 16 12 2 2 - 4 4 4 - 1 - - - - 3 - -
Rapain Klanac 10 10 10 3 7 6 - - 6 - - 1 - - - - - 1 - - -
Stajnica 332 301 301 234 67 22 1 16 - - 5 45 28 17 - - - - - - -
Vodoteč 104 98 97 78 19 10 1 5 - 1 3 9 5 1 - - - 1 2 - 1
Žuta Lokva 40 37 37 33 4 1 - 1 - - - 3 3 - - - - - - - -