2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Općina Donji Lapac 2.024 1.880 1.880 1.689 191 81 30 14 24 2 11 110 23 13 1 1 - 43 29 - -
Naselja                                          
Birovača 105 103 103 94 9 1 - - 1 - - 8 - - - - - 8 - - -
Boričevac 29 24 24 23 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Brezovac Dobroselski 3 3 3 - 3 3 - - 3 - - - - - - - - - - - -
Bušević 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dnopolje 168 158 158 154 4 1 - - 1 - - 3 - 2 - - - 1 - - -
Dobroselo 100 94 94 88 6 3 2 - 1 - - 3 - - - - - 3 - - -
Doljani 103 95 95 89 6 - - - - - - 6 - - - - - 3 3 - -
Donji Lapac 909 812 812 686 126 60 24 14 10 2 10 66 18 7 1 - - 16 24 - -
Donji Štrbci 26 25 25 22 3 - - - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Gajine 77 71 71 63 8 3 2 - 1 - - 5 1 - - - - 4 - - -
Gornji Lapac 32 32 32 31 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Gornji Štrbci 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kestenovac 31 30 30 30 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kruge 52 49 49 48 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
Melinovac 4 4 4 - 4 1 - - 1 - - 3 1 2 - - - - - - -
Mišljenovac 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nebljusi 166 166 166 159 7 - - - - - - 7 - - - 1 - 4 2 - -
Oraovac 211 206 206 194 12 7 1 - 5 - 1 5 1 1 - - - 3 - - -