2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Općina Karlobag 1.080 1.019 1.017 833 184 77 19 20 - 22 16 107 66 40 - - - - 1 2 -
Naselja                                          
Barić Draga 129 124 124 106 18 10 3 2 - 1 4 8 8 - - - - - - - -
Baške Oštarije 39 30 30 30 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cesarica 151 144 144 98 46 5 2 1 - - 2 41 22 18 - - - - 1 - -
Crni Dabar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Došen Dabar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karlobag 534 510 508 407 101 48 12 14 - 16 6 53 32 21 - - - - - 2 -
Konjsko 8 7 7 4 3 - - - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Kućišta Cesarička 12 12 12 9 3 3 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - -
Ledenik Cesarički 31 27 27 25 2 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - -
Lukovo Šugarje 88 79 79 72 7 6 2 2 - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Ravni Dabar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Staništa 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sušanj Cesarički 14 13 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vidovac Cesarički 64 63 63 59 4 3 - - - 2 1 1 1 - - - - - - - -