2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Općina Lovinac 1.227 1.096 1.096 866 230 120 11 23 74 9 3 110 61 48 - - - 1 - - -
Naselja                                          
Gornja Ploča 27 22 22 22 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kik 3 3 3 - 3 3 - - 3 - - - - - - - - - - - -
Ličko Cerje 125 117 117 88 29 6 - - 6 - - 23 11 12 - - - - - - -
Lovinac 330 288 288 215 73 34 2 5 19 6 2 39 16 23 - - - - - - -
Raduč 11 11 11 10 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Ričice 132 114 114 95 19 12 - 3 7 2 - 7 3 4 - - - - - - -
Smokrić 74 55 55 47 8 4 - 1 3 - - 4 3 1 - - - - - - -
Sveti Rok 327 292 292 223 69 40 6 5 28 1 - 29 23 6 - - - - - - -
Štikada 178 175 175 160 15 13 2 3 7 - 1 2 1 - - - - 1 - - -
Vranik 20 19 19 6 13 7 1 6 - - - 6 4 2 - - - - - - -