2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Grad Otočac 10.624 10.411 10.409 9.285 1.124 650 163 229 150 40 68 474 283 164 - 1 - 5 21 - 2
Naselja                                          
Brlog 138 127 127 92 35 30 5 1 20 2 2 5 3 2 - - - - - - -
Brloška Dubrava 69 69 69 46 23 23 1 - 22 - - - - - - - - - - - -
Čovići 704 701 701 621 80 30 10 11 - 4 5 50 29 18 - - - - 3 - -
Dabar 212 207 207 136 71 49 - 4 38 3 4 22 8 12 - - - - 2 - -
Doljani 14 14 14 12 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Drenov Klanac 36 36 36 18 18 18 - 2 16 - - - - - - - - - - - -
Glavace 26 24 24 13 11 11 - - 11 - - - - - - - - - - - -
Gorići 25 25 25 24 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Hrvatsko Polje 234 215 215 201 14 13 2 3 3 3 2 1 - 1 - - - - - - -
Kompolje 395 386 386 360 26 18 4 11 - 3 - 8 6 1 - - - - 1 - -
Kuterevo 648 634 634 550 84 63 2 51 - 6 4 21 11 9 - - - - 1 - -
Ličko Lešće 900 891 890 796 94 41 13 15 - 3 10 53 32 20 - - - 1 - - 1
Lipovlje 251 242 242 219 23 17 2 10 - - 5 6 1 - - - - - 5 - -
Otočac 4.418 4.354 4.353 3.956 397 229 101 78 14 11 25 168 104 53 - 1 - 3 7 - 1
Podum 46 43 43 36 7 7 1 - 2 4 - - - - - - - - - - -
Ponori 111 111 111 108 3 3 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Prozor 951 935 935 868 67 23 9 8 - 1 5 44 30 11 - - - 1 2 - -
Ramljani 220 212 212 199 13 7 1 6 - - - 6 5 1 - - - - - - -
Sinac 661 630 630 572 58 20 8 10 - - 2 38 22 16 - - - - - - -
Staro Selo 17 17 17 2 15 15 - - 15 - - - - - - - - - - - -
Škare 12 12 12 5 7 7 - - 7 - - - - - - - - - - - -
Švica 536 526 526 451 75 23 3 18 - - 2 52 32 20 - - - - - - -