2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Općina Perušić 3.744 3.494 3.493 3.101 392 240 44 111 4 45 36 152 76 59 - - - 8 9 - 1
Naselja                                          
Bakovac Kosinjski 190 187 187 139 48 36 4 31 - - 1 12 5 6 - - - - 1 - -
Bukovac Perušićki 136 115 115 100 15 6 2 2 1 1 - 9 5 4 - - - - - - -
Donji Kosinj 739 678 677 578 99 79 12 45 - 13 9 20 13 5 - - - - 2 - 1
Gornji Kosinj 204 192 192 174 18 13 - 2 - 8 3 5 3 2 - - - - - - -
Kaluđerovac 29 29 29 26 3 1 - - - - 1 2 1 1 - - - - - - -
Klenovac 50 46 46 46 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konjsko Brdo 183 153 153 128 25 13 3 4 - 5 1 12 5 7 - - - - - - -
Kosa Janjačka 168 139 139 127 12 11 3 2 3 2 1 1 1 - - - - - - - -
Krš 50 46 46 43 3 2 - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - -
Kvarte 293 277 277 251 26 8 1 2 - 4 1 18 8 8 - - - - 2 - -
Lipovo Polje 190 185 185 168 17 5 1 3 - - 1 12 3 3 - - - 5 1 - -
Malo Polje 106 99 99 84 15 3 - 1 - 2 - 12 5 7 - - - - - - -
Mezinovac 40 40 40 37 3 3 - 1 - 2 - - - - - - - - - - -
Mlakva 63 62 62 60 2 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - -
Perušić 982 957 957 877 80 52 16 14 - 7 15 28 15 10 - - - 1 2 - -
Prvan Selo 156 148 148 134 14 6 2 2 - - 2 8 6 1 - - - - 1 - -
Selo Sveti Marko 81 64 64 61 3 - - - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Studenci 84 77 77 68 9 1 - 1 - - - 8 3 3 - - - 2 - - -