2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Općina Udbina 1.840 1.649 1.643 1.493 150 99 22 24 33 7 13 51 22 17 - - 4 2 6 2 4
Naselja                                          
Breštane 21 21 21 12 9 - - - - - - 9 6 3 - - - - - - -
Bunić 178 136 135 124 11 3 - - - - 3 8 1 1 - - 4 1 1 1 -
Čojluk 18 15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debelo Brdo 113 81 80 75 5 2 - 1 - - 1 3 - 3 - - - - - 1 -
Donji Mekinjar 48 42 40 37 3 3 - - 3 - - - - - - - - - - - 2
Frkašić 67 47 46 45 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 1
Grabušić 102 88 87 71 16 9 1 4 1 3 - 7 2 4 - - - 1 - - 1
Jagodnje 38 37 37 32 5 5 4 1 - - - - - - - - - - - - -
Jošan 70 67 67 63 4 2 1 - - - 1 2 1 - - - - - 1 - -
Klašnjica 7 3 3 2 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Komić 10 9 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krbava 44 38 38 32 6 1 - - - - 1 5 3 2 - - - - - - -
Kurjak 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mutilić 17 16 16 15 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Ondić 15 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pećane 45 45 45 42 3 2 - 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
Podlapača 107 102 102 91 11 9 3 - 5 1 - 2 2 - - - - - - - -
Poljice 3 3 3 2 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Rebić 6 6 6 5 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Srednja Gora 27 27 27 25 2 2 - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Svračkovo Selo 8 8 8 3 5 4 - - 4 - - 1 1 - - - - - - - -
Šalamunić 49 41 41 40 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Tolić 13 13 13 9 4 4 1 - 3 - - - - - - - - - - - -
Udbina 764 735 735 680 55 44 12 16 11 1 4 11 5 4 - - - - 2 - -
Vedašić 2 2 2 - 2 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Visuć 62 51 51 48 3 3 - - 3 - - - - - - - - - - - -