2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Ličko-senjska županija                                          
Općina Vrhovine 1.078 905 905 775 130 63 4 14 21 10 14 67 23 17 2 2 1 8 14 - -
Naselja                                          
Gornje Vrhovine 257 213 213 186 27 13 1 4 4 2 2 14 5 3 - - 1 2 3 - -
Rudopolje 81 61 61 50 11 2 - - 2 - - 9 4 2 - - - - 3 - -
Turjanski 115 82 82 57 25 17 - 2 3 7 5 8 2 5 - - - - 1 - -
Vrhovine 518 451 451 396 55 23 3 6 7 1 6 32 11 7 2 2 - 5 5 - -
Zalužnica 107 98 98 86 12 8 - 2 5 - 1 4 1 - - - - 1 2 - -