2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Virovitičko-podravska županija                                          
Općina Lukač 4.363 4.276 4.269 3.905 364 133 31 54 2 7 39 231 123 85 2 - - 1 20 6 1
Naselja                                          
Brezik 254 233 233 198 35 16 8 3 - - 5 19 11 8 - - - - - - -
Budrovac Lukački 176 154 154 147 7 4 1 2 - - 1 3 3 - - - - - - - -
Dugo Selo Lukačko 679 670 670 602 68 15 3 6 - 1 5 53 24 23 - - - 1 5 - -
Gornje Bazje 570 570 570 546 24 16 4 10 - - 2 8 6 2 - - - - - - -
Kapela Dvor 272 272 272 253 19 7 1 5 - 1 - 12 10 2 - - - - - - -
Katinka 55 53 53 53 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lukač 537 531 530 473 57 18 5 7 - 1 5 39 21 17 - - - - 1 - 1
Rit 63 63 63 54 9 1 - 1 - - - 8 3 4 - - - - 1 - -
Terezino Polje 341 332 332 315 17 10 2 5 - 2 1 7 3 3 - - - - 1 - -
Turanovac 836 825 819 754 65 21 1 10 - 1 9 44 23 15 2 - - - 4 6 -
Veliko Polje 429 422 422 379 43 16 4 5 2 1 4 27 15 6 - - - - 6 - -
Zrinj Lukački 151 151 151 131 20 9 2 - - - 7 11 4 5 - - - - 2 - -