2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Virovitičko-podravska županija                                          
Općina Pitomača 10.574 10.465 10.456 9.697 759 556 119 284 - 35 118 203 126 23 5 - - 6 43 2 7
Naselja                                          
Dinjevac 491 491 491 476 15 11 2 4 - - 5 4 1 - - - - - 3 - -
Grabrovnica 467 467 466 447 19 12 3 3 - 1 5 7 2 1 - - - - 4 - 1
Kladare 523 523 523 485 38 16 5 8 - 1 2 22 13 8 - - - 1 - - -
Križnica 123 123 123 120 3 3 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Mala Črešnjevica 210 207 207 199 8 5 - 1 - - 4 3 1 2 - - - - - - -
Otrovanec 653 648 647 619 28 25 5 9 - - 11 3 1 1 - - - - 1 - 1
Pitomača 5.780 5.712 5.705 5.133 572 418 85 240 - 25 68 154 102 11 5 - - 5 31 2 5
Sedlarica 379 377 377 365 12 10 3 3 - - 4 2 - - - - - - 2 - -
Stari Gradac 738 725 725 691 34 32 9 8 - 8 7 2 2 - - - - - - - -
Starogradački Marof 261 256 256 250 6 3 - 1 - - 2 3 3 - - - - - - - -
Turnašica 397 394 394 384 10 9 1 3 - - 5 1 - - - - - - 1 - -
Velika Črešnjevica 552 542 542 528 14 12 5 3 - - 4 2 1 - - - - - 1 - -