2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Požeško-slavonska županija                                          
Općina Čaglin 3.442 3.386 3.383 3.096 287 131 47 45 - 8 31 156 89 49 - - - 2 16 2 1
Naselja                                          
Čaglin 680 677 677 605 72 28 13 7 - 3 5 44 34 8 - - - - 2 - -
Darkovac 16 14 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Djedina Rijeka 165 165 163 150 13 12 5 4 - - 3 1 - 1 - - - - - 2 -
Dobra Voda 12 12 12 11 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Dobrogošće 11 11 11 10 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Draganlug 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Duboka 76 72 72 62 10 4 2 2 - - - 6 - 1 - - - - 5 - -
Imrijevci 51 51 51 50 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Ivanovci 18 18 18 17 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Jasik 4 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jezero 13 13 13 12 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Jurkovac 33 33 33 32 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Kneževac 96 96 96 94 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Latinovac 94 84 84 80 4 1 1 - - - - 3 1 2 - - - - - - -
Migalovci 147 146 146 135 11 7 3 2 - - 2 4 2 2 - - - - - - -
Milanlug 248 243 243 224 19 6 1 2 - - 3 13 8 5 - - - - - - -
Mokreš 23 22 22 22 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova Lipovica 49 48 48 43 5 2 - - - - 2 3 2 - - - - - 1 - -
Nova Ljeskovica 669 668 668 644 24 10 3 2 - 2 3 14 4 10 - - - - - - -
Novi Zdenkovac 9 9 9 8 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Paka 65 61 61 59 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Ruševo 321 310 310 275 35 19 6 7 - - 6 16 6 5 - - - 1 4 - -
Sapna 91 90 90 71 19 1 1 - - - - 18 9 8 - - - - 1 - -
Sibokovac 54 53 53 47 6 2 - 2 - - - 4 4 - - - - - - - -
Sovski Dol 156 155 155 146 9 8 1 3 - 1 3 1 - - - - - - 1 - -
Stara Ljeskovica 18 16 16 12 4 - - - - - - 4 2 2 - - - - - - -
Stari Zdenkovac 50 46 45 40 5 5 - 2 - 2 1 - - - - - - - - - 1
Stojčinovac 7 7 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Veliki Bilač 49 49 49 44 5 5 4 1 - - - - - - - - - - - - -
Vlatkovac 124 121 121 103 18 10 4 3 - - 3 8 5 - - - - 1 2 - -
Vukojevica 88 88 88 71 17 2 1 1 - - - 15 10 5 - - - - - - -