2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Brodsko-posavska županija                                          
Općina Stara Gradiška 1.758 1.717 1.717 1.505 212 115 26 35 22 4 28 97 47 38 - - - 2 10 - -
Naselja                                          
Donji Varoš 305 298 298 252 46 26 6 17 - - 3 20 14 4 - - - 2 - - -
Gornji Varoš 294 293 293 264 29 9 - 3 - 2 4 20 10 8 - - - - 2 - -
Gređani 258 248 248 207 41 14 1 1 10 - 2 27 11 16 - - - - - - -
Novi Varoš 187 181 181 147 34 14 3 4 3 1 3 20 9 7 - - - - 4 - -
Pivare 28 23 23 21 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Stara Gradiška 554 542 542 500 42 34 10 5 7 1 11 8 2 3 - - - - 3 - -
Uskoci 132 132 132 114 18 16 6 5 - - 5 2 1 - - - - - 1 - -