2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Grad Obrovac 3.508 3.387 3.385 2.965 420 252 53 50 120 8 21 168 82 58 1 - - 6 21 2 -
Naselja                                          
Bilišane 29 29 29 25 4 4 - 1 3 - - - - - - - - - - - -
Bogatnik 74 74 74 67 7 1 - - - - 1 6 4 1 - - - 1 - - -
Golubić 38 36 36 33 3 - - - - - - 3 - - - - - - 3 - -
Gornji Karin 893 859 859 749 110 47 10 9 14 2 12 63 34 13 1 - - 3 12 - -
Kaštel Žegarski 54 53 53 43 10 2 - 1 - - 1 8 1 4 - - - - 3 - -
Komazeci 5 5 5 3 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Krupa 59 57 57 54 3 3 - - 3 - - - - - - - - - - - -
Kruševo 1.113 1.078 1.076 930 146 77 16 18 37 4 2 69 34 34 - - - 1 - 2 -
Muškovci 47 47 47 41 6 2 - - 2 - - 4 1 3 - - - - - - -
Nadvoda 51 50 50 49 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Obrovac 1.101 1.055 1.055 952 103 89 27 21 34 2 5 14 7 3 - - - 1 3 - -
Zelengrad 44 44 44 19 25 25 - - 25 - - - - - - - - - - - -