2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Polača 1.496 1.434 1.434 1.265 169 53 13 12 19 4 5 116 49 66 - - - 1 - - -
Naselja                                          
Donja Jagodnja 104 103 103 93 10 10 - - 10 - - - - - - - - - - - -
Gornja Jagodnja 47 46 46 45 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
Kakma 177 168 168 134 34 3 3 - - - - 31 10 21 - - - - - - -
Polača 1.168 1.117 1.117 993 124 39 10 12 8 4 5 85 39 45 - - - 1 - - -