2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Posedarje 3.601 3.513 3.511 3.156 355 206 36 89 34 24 23 149 93 35 - - - - 21 - 2
Naselja                                          
Islam Latinski 438 436 436 385 51 31 3 11 14 3 - 20 8 10 - - - - 2 - -
Podgradina 655 650 650 596 54 38 5 10 20 1 2 16 9 6 - - - - 1 - -
Posedarje 1.330 1.286 1.286 1.193 93 41 19 14 - - 8 52 34 15 - - - - 3 - -
Slivnica 898 876 874 763 111 68 8 40 - 14 6 43 35 2 - - - - 6 - 2
Vinjerac 280 265 265 219 46 28 1 14 - 6 7 18 7 2 - - - - 9 - -