2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Preko 4.108 3.871 3.826 3.180 646 452 60 118 - 18 256 194 121 47 - - - 2 24 41 4
Naselja                                          
Lukoran 539 492 492 425 67 42 6 29 - 5 2 25 16 4 - - - - 5 - -
Ošljak 19 18 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poljana 283 270 270 241 29 20 3 12 - - 5 9 4 4 - - - - 1 - -
Preko 1.430 1.351 1.348 1.162 186 70 27 34 - 2 7 116 69 30 - - - 1 16 - 3
Rivanj 28 22 22 18 4 3 - 2 - - 1 1 1 - - - - - - - -
Sestrunj 59 48 48 40 8 4 1 2 - - 1 4 - 3 - - - - 1 - -
Sutomišćica 378 354 354 316 38 29 1 24 - 1 3 9 8 - - - - - 1 - -
Ugljan 1.372 1.316 1.274 960 314 284 22 15 - 10 237 30 23 6 - - - 1 - 41 1