2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Sveti Filip i Jakov 4.553 4.482 4.482 4.095 387 159 74 41 - 17 27 228 138 68 - - - 6 16 - -
Naselja                                          
Donje Raštane 490 482 482 450 32 17 2 7 - 6 2 15 13 2 - - - - - - -
Gornje Raštane 473 469 469 446 23 10 5 5 - - - 13 9 3 - - - 1 - - -
Sikovo 384 377 377 326 51 13 7 1 - 1 4 38 28 10 - - - - - - -
Sveti Filip i Jakov 1.687 1.661 1.661 1.518 143 58 35 5 - 6 12 85 46 23 - - - 5 11 - -
Sveti Petar na Moru 364 348 348 297 51 15 6 2 - 3 4 36 21 14 - - - - 1 - -
Turanj 1.155 1.145 1.145 1.058 87 46 19 21 - 1 5 41 21 16 - - - - 4 - -