2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zadarska županija                                          
Općina Zemunik Donji 2.040 1.903 1.903 1.638 265 155 34 21 85 7 8 110 53 42 - - - 3 12 - -
Naselja                                          
Smoković 56 50 50 12 38 34 - - 34 - - 4 - 2 - - - - 2 - -
Zemunik Donji 1.524 1.466 1.466 1.291 175 92 29 12 44 - 7 83 40 33 - - - 2 8 - -
Zemunik Gornji 460 387 387 335 52 29 5 9 7 7 1 23 13 7 - - - 1 2 - -