2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Osječko-baranjska županija                                          
Općina Levanjska Varoš 1.336 1.266 1.259 1.198 61 22 1 8 3 3 7 39 19 19 - - - - 1 5 2
Naselja                                          
Borojevci - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Breznica Đakovačka 243 243 243 236 7 7 1 1 3 - 2 - - - - - - - - - -
Čenkovo 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Levanjska Varoš 349 335 333 313 20 7 - 2 - 3 2 13 6 7 - - - - - - 2
Majar 205 203 201 190 11 1 - 1 - - - 10 6 4 - - - - - 2 -
Milinac 47 47 47 45 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Musić 105 104 104 95 9 1 - - - - 1 8 2 6 - - - - - - -
Ovčara 47 35 35 31 4 - - - - - - 4 3 1 - - - - - - -
Paučje 94 64 64 62 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Ratkov Dol 32 32 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slobodna Vlast 212 201 198 192 6 2 - - - - 2 4 2 1 - - - - 1 3 -