2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Grad Drniš 8.841 8.595 8.590 7.593 997 656 182 123 188 52 111 341 174 130 8 - - 8 21 - 5
Naselja                                          
Badanj 329 326 325 302 23 22 10 3 3 6 - 1 1 - - - - - - - 1
Biočić 156 145 145 143 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - - -
Bogatić 113 113 113 101 12 5 2 1 2 - - 7 5 2 - - - - - - -
Brištane 311 306 306 228 78 17 2 1 - 4 10 61 22 38 - - - 1 - - -
Drinovci 245 227 227 196 31 17 2 2 2 4 7 14 9 5 - - - - - - -
Drniš 3.391 3.332 3.329 2.911 418 310 112 50 108 13 27 108 52 38 6 - - 4 8 - 3
Kadina Glavica 260 255 255 216 39 17 2 3 6 1 5 22 16 6 - - - - - - -
Kanjane 21 17 17 15 2 1 - - 1 - - 1 1 - - - - - - - -
Kaočine 268 253 253 232 21 12 1 4 5 - 2 9 4 4 - - - - 1 - -
Karalić 127 122 122 114 8 5 3 2 - - - 3 - 3 - - - - - - -
Ključ 190 186 186 161 25 17 8 6 - 1 2 8 5 3 - - - - - - -
Kričke 358 327 327 287 40 34 7 6 6 10 5 6 3 1 - - - - 2 - -
Lišnjak 5 5 5 3 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Miočić 50 47 47 41 6 2 - - 1 - 1 4 1 - - - - - 3 - -
Nos Kalik 5 5 5 - 5 5 - - 5 - - - - - - - - - - - -
Pakovo Selo 265 246 246 224 22 16 8 1 - 4 3 6 4 2 - - - - - - -
Parčić 134 134 134 117 17 7 - 2 - - 5 10 4 5 - - - 1 - - -
Pokrovnik 261 256 256 231 25 14 - 1 2 1 10 11 9 1 - - - - 1 - -
Radonić 448 434 434 417 17 11 2 2 - 1 6 6 5 - 1 - - - - - -
Sedramić 238 238 238 217 21 14 - 10 - 1 3 7 4 3 - - - - - - -
Siverić 632 620 619 548 71 46 8 5 29 2 2 25 14 9 - - - 1 1 - 1
Širitovci 230 225 225 199 26 21 10 7 3 - 1 5 4 - 1 - - - - - -
Štikovo 86 82 82 74 8 2 - 1 - - 1 6 1 4 - - - - 1 - -
Tepljuh 159 149 149 139 10 4 1 - - 1 2 6 2 3 - - - 1 - - -
Trbounje 265 259 259 231 28 21 4 11 2 3 1 7 1 2 - - - - 4 - -
Velušić 94 91 91 83 8 8 - 1 3 - 4 - - - - - - - - - -
Žitnić 200 195 195 163 32 24 - 4 8 - 12 8 7 1 - - - - - - -