2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Općina Ervenik 1.089 988 988 861 127 41 3 1 26 1 10 86 19 20 - - - 6 41 - -
Naselja                                          
Ervenik 242 227 227 176 51 27 - 1 23 - 3 24 8 4 - - - - 12 - -
Mokro Polje 241 211 211 180 31 5 - - 1 - 4 26 3 7 - - - 4 12 - -
Oton 169 168 168 161 7 3 - - 2 - 1 4 3 - - - - - 1 - -
Pađene 186 160 160 135 25 3 2 - - - 1 22 4 9 - - - - 9 - -
Radučić 251 222 222 209 13 3 1 - - 1 1 10 1 - - - - 2 7 - -