2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Općina Kistanje 3.470 3.038 3.038 2.838 200 122 18 31 23 8 42 78 25 28 1 - - 10 14 - -
Naselja                                          
Biovičino Selo 219 186 186 179 7 - - - - - - 7 1 3 - - - - 3 - -
Đevrske 301 248 248 233 15 2 1 - - - 1 13 6 7 - - - - - - -
Gošić 36 24 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ivoševci 416 359 359 334 25 7 2 1 1 2 1 18 3 9 - - - 6 - - -
Kakanj 54 33 33 28 5 4 - - - 1 3 1 - 1 - - - - - - -
Kistanje 1.964 1.752 1.752 1.636 116 95 10 30 18 4 33 21 7 5 - - - 3 6 - -
Kolašac 45 45 45 44 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Krnjeuve 71 62 62 58 4 3 2 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - -
Modrino Selo 33 28 28 24 4 4 2 - 2 - - - - - - - - - - - -
Nunić 105 105 105 102 3 - - - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Parčić - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Smrdelje 83 62 62 58 4 3 1 - - - 2 1 - 1 - - - - - - -
Varivode 100 93 93 80 13 1 - - 1 - - 12 6 1 - - - 1 4 - -
Zečevo 43 41 41 38 3 2 - - 1 - 1 1 - - - - - - 1 - -