2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Općina Promina 1.343 1.317 1.315 1.109 206 89 27 24 16 11 11 117 57 49 1 - - 1 9 - 2
Naselja                                          
Bobodol 21 20 20 18 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Bogatić 58 48 48 42 6 4 - - 2 - 2 2 1 1 - - - - - - -
Čitluk 162 158 158 127 31 9 3 3 - 3 - 22 11 7 - - - - 4 - -
Lukar 114 111 111 95 16 7 4 2 - - 1 9 5 4 - - - - - - -
Ljubotić 53 53 53 42 11 2 1 1 - - - 9 4 5 - - - - - - -
Matase 77 77 77 65 12 6 3 1 - 2 - 6 4 2 - - - - - - -
Mratovo 86 86 86 59 27 13 3 3 2 1 4 14 8 6 - - - - - - -
Oklaj 404 401 399 338 61 25 10 7 4 1 3 36 10 19 1 - - 1 5 - 2
Puljane 69 69 69 56 13 5 2 - 3 - - 8 6 2 - - - - - - -
Razvođe 193 193 193 181 12 9 1 5 3 - - 3 3 - - - - - - - -
Suknovci 106 101 101 86 15 7 - 2 - 4 1 8 5 3 - - - - - - -