2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Općina Biskupija 2.429 1.669 1.669 1.581 88 42 5 9 12 3 13 46 14 12 - - - 1 19 - -
Naselja                                          
Biskupija 611 466 466 447 19 9 2 6 - - 1 10 5 5 - - - - - - -
Markovac 77 77 77 77 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Orlić 670 341 341 308 33 10 2 2 - 1 5 23 4 2 - - - 1 16 - -
Ramljane 135 124 124 117 7 7 - - 7 - - - - - - - - - - - -
Riđane 162 87 87 81 6 1 - - - 1 - 5 3 2 - - - - - - -
Uzdolje 234 214 214 212 2 1 - - 1 - - 1 1 - - - - - - - -
Vrbnik 478 323 323 303 20 13 1 1 4 1 6 7 1 3 - - - - 3 - -
Zvjerinac 62 37 37 36 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -