2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Općina Ružić 1.821 1.775 1.775 1.523 252 173 23 67 34 20 29 79 41 36 - - - 1 1 - -
Naselja                                          
Baljci 7 2 2 - 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -
Čavoglave 206 199 199 183 16 16 - 4 4 7 1 - - - - - - - - - -
Gradac 351 344 344 300 44 19 2 8 6 - 3 25 11 14 - - - - - - -
Kljake 340 340 340 299 41 36 7 15 - 6 8 5 1 3 - - - 1 - - -
Mirlović Polje 204 186 186 127 59 44 4 17 9 2 12 15 6 9 - - - - - - -
Moseć 112 108 108 94 14 6 - 2 4 - - 8 7 1 - - - - - - -
Otavice 193 190 190 166 24 21 7 10 - 2 2 3 3 - - - - - - - -
Ružić 252 250 250 213 37 23 3 7 8 3 2 14 8 5 - - - - 1 - -
Umljanović 156 156 156 141 15 6 - 4 1 - 1 9 5 4 - - - - - - -