2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Grad Skradin 4.112 3.986 3.986 3.445 541 210 32 50 83 13 32 331 185 122 2 3 - 4 15 - -
Naselja                                          
Bićine 196 196 196 170 26 12 4 3 5 - - 14 13 1 - - - - - - -
Bratiškovci 156 149 149 143 6 5 - - 5 - - 1 - 1 - - - - - - -
Bribir 86 79 79 66 13 1 - - 1 - - 12 3 3 1 3 - 2 - - -
Cicvare 14 14 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dubravice 618 613 613 564 49 31 4 10 2 8 7 18 12 5 - - - - 1 - -
Gorice 20 14 14 13 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Gračac 194 166 166 150 16 12 - 1 6 1 4 4 1 2 - - - - 1 - -
Ićevo 35 35 35 35 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krković 221 220 220 196 24 11 1 1 6 - 3 13 10 3 - - - - - - -
Lađevci 131 127 127 111 16 10 1 - 9 - - 6 3 3 - - - - - - -
Međare 8 8 8 5 3 - - - - - - 3 3 - - - - - - - -
Piramatovci 344 341 341 297 44 23 4 10 5 1 3 21 10 10 - - - - 1 - -
Plastovo 212 200 200 180 20 10 - - 7 - 3 10 3 3 - - - - 4 - -
Rupe 690 672 672 493 179 41 5 15 20 - 1 138 74 63 - - - - 1 - -
Skradin 638 619 619 541 78 21 12 3 - - 6 57 30 22 1 - - 1 3 - -
Skradinsko Polje 62 57 57 44 13 10 - - 8 - 2 3 2 1 - - - - - - -
Sonković 305 303 303 288 15 10 1 5 1 1 2 5 3 - - - - - 2 - -
Vaćani 131 124 124 91 33 9 - 2 4 2 1 24 17 5 - - - 1 1 - -
Velika Glava 18 16 16 13 3 2 - - 2 - - 1 - - - - - - 1 - -
Žažvić 25 25 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ždrapanj 8 8 8 6 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - -