2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Grad Šibenik 52.654 51.553 51.512 46.961 4.551 2.572 1.627 406 12 127 400 1.979 1.154 523 18 1 2 58 223 16 25
Naselja                                          
Bilice 2.216 2.179 2.177 1.972 205 77 53 9 - - 15 128 63 48 - - - 3 14 - 2
Boraja 248 247 247 242 5 5 4 1 - - - - - - - - - - - - -
Brnjica 82 79 79 70 9 4 1 2 - - 1 5 3 2 - - - - - - -
Brodarica 2.409 2.355 2.353 2.070 283 97 59 13 - 3 22 186 126 44 - - - 5 11 2 -
Čvrljevo 87 87 87 80 7 3 1 - - - 2 4 4 - - - - - - - -
Danilo 417 417 417 404 13 7 2 2 - 2 1 6 2 2 - - - - 2 - -
Danilo Biranj 458 457 457 419 38 18 8 3 - 2 5 20 10 9 1 - - - - - -
Danilo Kraljice 128 128 128 125 3 - - - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Donje Polje 240 233 233 224 9 5 5 - - - - 4 2 1 1 - - - - - -
Dubrava kod Šibenika 1.233 1.216 1.216 1.151 65 50 32 8 - 3 7 15 8 5 - - - - 2 - -
Goriš 176 176 176 154 22 13 8 3 - - 2 9 6 1 - - - - 2 - -
Gradina 351 333 328 314 14 6 3 2 - 1 - 8 5 1 - - - - 2 - 5
Grebaštica 900 893 893 828 65 24 17 2 - 1 4 41 24 16 - - - - 1 - -
Jadrtovac 202 202 202 193 9 6 3 1 - - 2 3 - 2 1 - - - - - -
Kaprije 145 143 143 131 12 6 1 3 - - 2 6 2 1 - - - 3 - - -
Konjevrate 184 182 182 164 18 7 6 - - 1 - 11 5 5 - - - 1 - - -
Krapanj 254 237 235 212 23 12 1 6 - 3 2 11 6 5 - - - - - 2 -
Lepenica 89 89 89 88 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Lozovac 399 389 389 371 18 7 3 1 - - 3 11 5 2 1 - - - 3 - -
Mravnica 62 62 62 61 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Perković 116 115 115 107 8 7 4 1 - 2 - 1 - - 1 - - - - - -
Podine 43 39 39 35 4 4 1 2 - - 1 - - - - - - - - - -
Radonić 85 85 85 81 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - -
Raslina 586 575 573 504 69 20 8 5 - 1 6 49 22 20 1 - - 2 4 - 2
Sitno Donje 631 627 627 572 55 22 10 3 - 1 8 33 26 6 - - - 1 - - -
Slivno 131 126 126 116 10 10 1 3 - 3 3 - - - - - - - - - -
Šibenik 37.884 37.060 37.041 33.682 3.359 2.080 1.347 317 12 98 306 1.279 762 304 11 1 - 41 160 12 7
Vrpolje 824 810 810 786 24 17 10 3 - 2 2 7 - - - - - - 7 - -
Vrsno 112 111 111 109 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Zaton 1.111 1.098 1.097 998 99 34 20 9 - 2 3 65 33 22 1 - 2 - 7 - 1
Zlarin 310 276 268 237 31 11 6 2 - 2 1 20 8 8 - - - 1 3 - 8
Žaborić 410 403 403 346 57 13 8 4 - - 1 44 26 16 - - - - 2 - -
Žirje 131 124 124 115 9 1 - 1 - - - 8 2 2 - - - 1 3 - -