2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Šibensko-kninska županija                                          
Općina Unešić 2.194 2.160 2.160 1.982 178 88 16 45 1 9 17 90 49 40 - - - - 1 - -
Naselja                                          
Cera 81 76 76 68 8 1 - 1 - - - 7 3 4 - - - - - - -
Čvrljevo 132 132 132 119 13 13 1 10 - 1 1 - - - - - - - - - -
Donje Planjane 69 69 69 55 14 7 - 5 - - 2 7 3 4 - - - - - - -
Donje Utore 37 37 37 36 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Donje Vinovo 94 90 90 77 13 7 - 3 - 3 1 6 2 4 - - - - - - -
Gornje Planjane 215 214 214 195 19 7 - 2 - 2 3 12 6 6 - - - - - - -
Gornje Utore 83 83 83 79 4 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - - - - - - -
Gornje Vinovo 46 46 46 44 2 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - -
Koprno 135 130 130 117 13 3 2 1 - - - 10 6 4 - - - - - - -
Ljubostinje 81 81 81 79 2 1 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - -
Mirlović Zagora 426 411 411 396 15 4 1 2 - - 1 11 8 3 - - - - - - -
Nevest 137 137 137 130 7 7 3 3 - - 1 - - - - - - - - - -
Ostrogašica 74 74 74 69 5 - - - - - - 5 3 2 - - - - - - -
Podumci 110 107 107 92 15 5 - 4 - - 1 10 6 4 - - - - - - -
Unešić 388 387 387 347 40 21 7 9 1 1 3 19 11 7 - - - - 1 - -
Visoka 86 86 86 79 7 7 1 2 - - 4 - - - - - - - - - -