2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Vukovarsko-srijemska županija                                          
Općina Nuštar 5.942 5.862 5.861 5.044 817 374 58 39 203 19 55 443 232 174 - - 4 5 28 1 -
Naselja                                          
Cerić 1.480 1.460 1.460 1.237 223 143 20 15 83 8 17 80 33 40 - - - 2 5 - -
Marinci 815 796 796 640 156 98 1 3 84 5 5 58 32 13 - - 4 2 7 - -
Nuštar 3.647 3.606 3.605 3.167 438 133 37 21 36 6 33 305 167 121 - - - 1 16 1 -