2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Vukovarsko-srijemska županija                                          
Općina Trpinja 6.711 6.466 6.453 6.002 451 141 3 2 112 11 13 310 110 48 1 3 - 108 40 12 1
Naselja                                          
Bobota 1.694 1.651 1.649 1.547 102 8 - - 5 1 2 94 34 11 - - - 32 17 2 -
Bršadin 1.578 1.514 1.507 1.409 98 53 - 1 45 3 4 45 18 4 - - - 15 8 7 -
Ćelije 155 155 155 103 52 46 1 - 43 1 1 6 2 4 - - - - - - -
Ludvinci 133 133 133 125 8 - - - - - - 8 4 - - - - 4 - - -
Pačetin 679 668 666 636 30 16 - 1 10 3 2 14 7 2 - - - 3 2 2 -
Trpinja 1.938 1.837 1.835 1.707 128 16 2 - 9 2 3 112 38 21 1 3 - 40 9 1 1
Vera 534 508 508 475 33 2 - - - 1 1 31 7 6 - - - 14 4 - -