2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Splitsko-dalmatinska županija                                          
Općina Zagvozd 1.683 1.642 1.642 1.365 277 113 35 54 - 14 10 164 85 72 2 1 - 1 3 - -
Naselja                                          
Biokovsko Selo 100 99 99 87 12 - - - - - - 12 8 4 - - - - - - -
Krstatice 209 199 199 134 65 39 5 20 - 10 4 26 15 10 - - - - 1 - -
Rastovac 234 222 222 183 39 11 7 4 - - - 28 15 13 - - - - - - -
Rašćane Gornje 50 50 50 47 3 3 - - - 1 2 - - - - - - - - - -
Zagvozd 983 965 965 821 144 54 22 25 - 3 4 90 41 45 2 1 - 1 - - -
Župa 98 98 98 84 14 6 1 5 - - - 8 6 - - - - - 2 - -
Župa Srednja 9 9 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -