2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Grad Buje 5.406 5.340 5.335 4.590 745 159 100 15 - 15 29 586 417 96 1 6 - 48 18 4 1
Naselja                                          
Baredine 68 68 68 62 6 1 - - - - 1 5 5 - - - - - - - -
Bibali 80 79 79 71 8 3 1 - - 2 - 5 5 - - - - - - - -
Brdo 16 16 16 10 6 1 - - - 1 - 5 5 - - - - - - - -
Brič 16 16 16 12 4 - - - - - - 4 2 1 - - - - 1 - -
Buje 3.039 3.001 3.001 2.629 372 115 80 12 - 7 16 257 179 32 1 6 - 34 5 - -
Buroli 75 73 73 65 8 2 2 - - - - 6 6 - - - - - - - -
Gamboci 101 100 100 92 8 2 - - - - 2 6 1 2 - - - - 3 - -
Kaldanija 131 126 126 111 15 3 2 - - - 1 12 11 - - - - 1 - - -
Kanegra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kaštel 525 516 516 415 101 4 1 - - - 3 97 68 23 - - - 1 5 - -
Krasica 152 152 152 140 12 3 - - - 2 1 9 5 3 - - - 1 - - -
Kršete 139 136 136 123 13 1 1 - - - - 12 7 2 - - - 3 - - -
Kućibreg 27 27 27 22 5 1 - - - - 1 4 4 - - - - - - - -
Lozari 19 19 19 18 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Marušići 181 179 179 159 20 3 3 - - - - 17 13 1 - - - 2 1 - -
Merišće 101 101 101 83 18 4 1 - - 2 1 14 12 - - - - 1 1 - -
Momjan 289 289 285 238 47 10 5 2 - 1 2 37 28 6 - - - 2 1 4 -
Oskoruš 60 60 60 53 7 1 - - - - 1 6 5 1 - - - - - - -
Plovanija 236 232 232 151 81 3 3 - - - - 78 53 21 - - - 3 1 - -
Sveta Marija na Krasu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Triban 151 150 149 136 13 2 1 1 - - - 11 7 4 - - - - - - 1