2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Gračišće 1.451 1.433 1.432 1.370 62 44 19 9 - 4 12 18 12 3 - - - 2 1 - 1
Naselja                                          
Batlug 142 142 142 136 6 4 2 - - - 2 2 2 - - - - - - - -
Bazgalji 233 233 233 229 4 4 2 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Gračišće 472 467 466 437 29 20 11 4 - 3 2 9 6 2 - - - - 1 - 1
Jakačići 153 152 152 145 7 5 - 3 - - 2 2 - - - - - 2 - - -
Mandalenčići 262 255 255 244 11 9 4 2 - - 3 2 2 - - - - - - - -
Milotski Breg 118 113 113 111 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Škopljak 71 71 71 68 3 1 - - - - 1 2 1 1 - - - - - - -