2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Grožnjan 787 785 785 718 67 7 5 1 - - 1 60 48 8 - - - 2 2 - -
Naselja                                          
Antonci 67 67 67 65 2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - -
Bijele Zemlje 90 90 90 74 16 - - - - - - 16 11 4 - - - - 1 - -
Grožnjan 186 185 185 161 24 3 2 - - - 1 21 16 2 - - - 2 1 - -
Kostanjica 52 51 51 50 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Kuberton 22 22 22 21 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
Makovci 100 100 100 90 10 - - - - - - 10 10 - - - - - - - -
Martinčići 132 132 132 127 5 - - - - - - 5 4 1 - - - - - - -
Šterna 79 79 79 76 3 - - - - - - 3 3 - - - - - - - -
Vrnjak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Završje 59 59 59 54 5 3 2 1 - - - 2 2 - - - - - - - -