2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Kršan 3.335 3.264 3.253 3.063 190 92 40 14 - 4 34 98 55 22 - - - 6 15 7 4
Naselja                                          
Blaškovići 151 148 148 136 12 4 2 - - - 2 8 5 3 - - - - - - -
Boljevići 95 95 95 91 4 2 1 - - - 1 2 1 - - - - - 1 - -
Čambarelići 138 138 138 134 4 1 1 - - - - 3 3 - - - - - - - -
Eržišće 66 58 58 57 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Jesenovik 59 59 59 54 5 2 - 1 - - 1 3 - 1 - - - - 2 - -
Kostrčani 42 42 42 40 2 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - -
Kožljak 199 193 193 179 14 4 - 1 - 1 2 10 4 2 - - - 2 2 - -
Kršan 227 227 227 215 12 9 4 2 - - 3 3 1 - - - - 2 - - -
Lanišće 90 90 90 85 5 2 - - - - 2 3 1 1 - - - 1 - - -
Lazarići 106 97 97 91 6 4 1 1 - - 2 2 2 - - - - - - - -
Letaj 52 52 52 49 3 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - - -
Nova Vas 75 74 74 74 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Plomin 125 124 124 113 11 5 2 2 - - 1 6 3 3 - - - - - - -
Plomin Luka 208 204 196 184 12 7 - 2 - - 5 5 4 - - - - - 1 7 1
Polje Čepić 168 168 168 161 7 7 4 1 - 1 1 - - - - - - - - - -
Potpićan 617 614 614 581 33 18 12 1 - - 5 15 11 - - - - - 4 - -
Purgarija Čepić 242 238 237 227 10 6 6 - - - - 4 4 - - - - - - - 1
Stepčići 42 42 42 42 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Šušnjevica 75 75 75 72 3 1 - 1 - - - 2 2 - - - - - - - -
Veljaki 116 112 110 107 3 2 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - 2
Vozilići 254 248 248 230 18 11 5 - - 1 5 7 6 - - - - 1 - - -
Zagorje 139 119 119 96 23 3 - - - 1 2 20 4 11 - - - - 5 - -
Zankovci 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zatka Čepić 39 37 37 35 2 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - -