2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Grad Labin 12.592 12.426 12.406 11.092 1.314 528 271 88 - 38 131 786 474 123 8 4 1 64 112 9 11
Naselja                                          
Bartići 81 79 79 74 5 1 - - - 1 - 4 1 3 - - - - - - -
Breg 42 42 42 41 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
Duga Luka 20 20 20 17 3 - - - - - - 3 - - - - - - 3 - -
Gondolići 63 63 63 61 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Gora Glušići 30 30 30 28 2 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - -
Kapelica 583 573 573 523 50 20 18 1 - 1 - 30 17 4 - - 1 5 3 - -
Kranjci 98 96 96 91 5 2 2 - - - - 3 2 1 - - - - - - -
Labin 7.995 7.904 7.898 7.074 824 340 172 56 - 24 88 484 309 70 8 1 - 29 67 5 1
Marceljani 168 162 162 144 18 8 4 1 - - 3 10 6 2 - - - 1 1 - -
Presika 458 453 453 415 38 20 12 6 - - 2 18 15 - - - - 1 2 - -
Rabac 1.504 1.472 1.459 1.234 225 89 42 15 - 7 25 136 73 19 - 3 - 19 22 3 10
Ripenda Kosi 12 12 12 10 2 - - - - - - 2 - - - - - - 2 - -
Ripenda Kras 123 121 121 102 19 6 3 2 - 1 - 13 6 4 - - - 1 2 - -
Ripenda Verbanci 96 96 96 82 14 2 2 - - - - 12 6 6 - - - - - - -
Rogočana 92 88 88 78 10 2 - - - 2 - 8 4 1 - - - - 3 - -
Salakovci 52 52 52 47 5 2 1 1 - - - 3 1 - - - - 2 - - -
Vinež 1.175 1.163 1.162 1.071 91 33 13 5 - 2 13 58 32 13 - - - 6 7 1 -