2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Medulin 6.150 6.004 5.981 5.214 767 211 123 36 1 19 32 556 286 163 2 2 - 63 40 17 6
Naselja                                          
Banjole 964 937 932 823 109 40 21 6 - 3 10 69 33 20 - - - 9 7 2 3
Medulin 2.622 2.580 2.579 2.153 426 89 52 17 - 9 11 337 171 116 1 1 - 28 20 - 1
Pješčana Uvala 602 576 575 521 54 22 16 2 - 1 3 32 17 5 1 - - 6 3 - 1
Pomer 395 386 386 366 20 5 1 - - - 4 15 9 4 - - - 1 1 - -
Premantura 870 845 829 728 101 28 12 5 1 6 4 73 40 17 - 1 - 7 8 15 1
Valbonaša 54 53 53 49 4 1 1 - - - - 3 1 - - - - 2 - - -
Vinkuran 510 501 501 459 42 21 18 3 - - - 21 10 - - - - 10 1 - -
Vintijan 133 126 126 115 11 5 2 3 - - - 6 5 1 - - - - - - -