2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Grad Novigrad 4.033 4.002 4.001 3.635 366 120 67 14 - 9 30 246 139 60 4 1 - 29 13 - 1
Naselja                                          
Antenal 155 153 153 143 10 4 2 1 - - 1 6 4 2 - - - - - - -
Bužinija 467 467 467 402 65 13 7 1 - - 5 52 31 21 - - - - - - -
Dajla 365 364 364 345 19 6 4 - - 1 1 13 9 3 - - - 1 - - -
Mareda 393 389 389 351 38 14 5 4 - 1 4 24 13 2 - - - 7 2 - -
Novigrad 2.653 2.629 2.628 2.394 234 83 49 8 - 7 19 151 82 32 4 1 - 21 11 - 1