2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Vodnjan 5.737 5.651 5.642 5.184 458 95 32 26 - 7 30 363 211 100 3 1 - 34 14 9 -
Naselja                                          
Gajana 147 144 144 142 2 1 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - -
Galižana 1.357 1.349 1.346 1.223 123 18 3 5 - 1 9 105 54 31 1 1 - 14 4 3 -
Peroj 799 752 746 640 106 21 7 9 - 3 2 85 55 30 - - - - - 6 -
Vodnjan 3.434 3.406 3.406 3.179 227 55 21 12 - 3 19 172 102 39 2 - - 20 9 - -