2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Istarska županija                                          
Općina Kaštelir - Labinci 1.349 1.334 1.328 1.246 82 37 21 3 - 3 10 45 23 8 - - - 8 6 6 -
Naselja                                          
Babići 75 73 73 67 6 1 1 - - - - 5 1 - - - - - 4 - -
Brnobići 123 123 123 109 14 5 4 - - - 1 9 5 - - - - 4 - - -
Cerjani 16 15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deklići 34 34 34 32 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Dvori 37 37 37 36 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Kaštelir 285 283 283 270 13 5 1 1 - 2 1 8 6 1 - - - 1 - - -
Kovači 60 55 55 51 4 3 3 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Krančići 80 80 74 69 5 2 1 - - - 1 3 2 - - - - - 1 6 -
Labinci 273 269 269 252 17 7 6 1 - - - 10 4 2 - - - 3 1 - -
Mekiši kod Kaštelira 20 20 20 19 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Rogovići 91 90 90 84 6 4 1 - - - 3 2 2 - - - - - - - -
Rojci 64 64 64 56 8 1 - - - 1 - 7 2 5 - - - - - - -
Roškići 53 53 53 51 2 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Tadini 68 68 68 66 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - - -
Valentići 70 70 70 69 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -