2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Grad Dubrovnik 45.468 43.770 43.731 39.761 3.970 2.011 894 436 34 234 413 1.959 956 336 10 13 4 196 444 16 23
Naselja                                          
Bosanka 101 101 101 96 5 4 - - - 4 - 1 1 - - - - - - - -
Brsečine 77 77 77 69 8 4 1 1 - - 2 4 2 2 - - - - - - -
Čajkovica 163 159 158 145 13 5 1 3 - - 1 8 1 - - - - 1 6 1 -
Čajkovići 17 17 17 14 3 1 - 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - -
Donje Obuljeno 181 181 181 171 10 10 4 5 - - 1 - - - - - - - - - -
Dubravica 47 47 47 47 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dubrovnik 31.756 30.436 30.413 27.686 2.727 1.283 611 227 19 149 277 1.444 735 247 10 13 4 143 292 10 13
Gornje Obuljeno 91 88 88 87 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Gromača 155 144 144 138 6 3 - 2 - - 1 3 - - - - - - 3 - -
Kliševo 66 66 66 64 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Knežica 150 149 149 134 15 6 1 2 - 2 1 9 3 5 - - - 1 - - -
Koločep 187 174 174 147 27 15 3 5 - 2 5 12 6 1 - - - - 5 - -
Komolac 304 294 294 277 17 8 3 2 2 - 1 9 5 2 - - - 1 1 - -
Lopud 282 269 266 223 43 23 12 6 - 2 3 20 10 3 - - - 2 5 - 3
Lozica 120 115 115 108 7 5 2 2 - 1 - 2 - - - - - - 2 - -
Ljubač 73 73 73 68 5 3 - 2 - - 1 2 1 - - - - - 1 - -
Mokošica 1.527 1.487 1.479 1.361 118 50 15 12 6 2 15 68 17 16 - - - 10 25 5 3
Mravinjac 81 81 81 81 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mrčevo 107 107 107 100 7 6 - 4 - 2 - 1 1 - - - - - - - -
Nova Mokošica 6.199 6.041 6.038 5.443 595 399 178 97 - 52 72 196 87 23 - - - 23 63 - 3
Orašac 553 546 546 493 53 29 8 13 - 4 4 24 18 4 - - - - 2 - -
Osojnik 323 321 321 313 8 5 - - - - 5 3 - - - - - - 3 - -
Petrovo Selo 20 20 20 19 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Pobrežje 91 89 89 84 5 5 2 1 - - 2 - - - - - - - - - -
Prijevor 374 362 362 331 31 18 8 3 - 2 5 13 4 - - - - 3 6 - -
Rožat 309 301 301 284 17 10 6 1 - - 3 7 4 - - - - - 3 - -
Suđurađ 219 199 199 165 34 27 8 13 - 4 2 7 4 - - - - - 3 - -
Sustjepan 338 335 335 315 20 8 5 2 - - 1 12 5 5 - - - - 2 - -
Šipanska Luka 277 237 237 197 40 28 14 8 - 3 3 12 5 2 - - - 1 4 - -
Šumet 159 159 159 145 14 13 3 2 7 - 1 1 - - - - - 1 - - -
Trsteno 244 237 237 206 31 11 - 8 - 2 1 20 10 4 - - - 2 4 - -
Zaton 877 858 857 750 107 28 8 12 - 3 5 79 36 22 - - - 8 13 - 1