2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Grad Korčula 6.008 5.889 5.887 5.170 717 434 233 115 - 22 64 283 152 53 4 2 - 18 54 - 2
Naselja                                          
Čara 596 566 566 516 50 38 12 17 - 2 7 12 7 - 1 2 - - 2 - -
Korčula 3.188 3.126 3.124 2.698 426 241 158 35 - 15 33 185 93 44 3 - - 16 29 - 2
Pupnat 439 433 433 385 48 34 2 30 - 1 1 14 10 - - - - - 4 - -
Račišće 477 468 468 392 76 51 14 28 - - 9 25 16 1 - - - - 8 - -
Žrnovo 1.308 1.296 1.296 1.179 117 70 47 5 - 4 14 47 26 8 - - - 2 11 - -