2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Dubrovačko-neretvanska županija                                          
Općina Trpanj 896 871 869 702 167 59 30 19 - 2 8 108 54 25 - - - 6 23 2 -
Naselja                                          
Donja Vrućica 50 48 48 43 5 - - - - - - 5 2 1 - - - - 2 - -
Duba Pelješka 54 54 54 48 6 2 1 1 - - - 4 4 - - - - - - - -
Gornja Vrućica 62 62 62 54 8 8 - 8 - - - - - - - - - - - - -
Trpanj 730 707 705 557 148 49 29 10 - 2 8 99 48 24 - - - 6 21 2 -