2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Međimurska županija                                          
Općina Sveti Martin na Muri 3.080 2.958 2.958 2.440 518 80 25 34 - - 21 438 319 107 3 1 - 4 4 - -
Naselja                                          
Brezovec 214 211 211 187 24 6 3 2 - - 1 18 16 1 - - - - 1 - -
Čestijanec 116 115 115 87 28 5 - 4 - - 1 23 12 9 - - - 1 1 - -
Gornji Koncovčak 122 114 114 106 8 2 - 2 - - - 6 5 1 - - - - - - -
Gradiščak 219 210 210 171 39 7 4 2 - - 1 32 23 6 - - - 1 2 - -
Grkaveščak 154 144 144 102 42 - - - - - - 42 30 12 - - - - - - -
Jurovčak 227 216 216 194 22 3 - 1 - - 2 19 19 - - - - - - - -
Jurovec 282 267 267 206 61 4 2 1 - - 1 57 40 14 3 - - - - - -
Kapelščak 175 173 173 140 33 2 - 2 - - - 31 20 11 - - - - - - -
Lapšina 218 182 182 140 42 5 - 5 - - - 37 26 11 - - - - - - -
Marof 113 111 111 98 13 6 1 1 - - 4 7 7 - - - - - - - -
Sveti Martin na Muri 511 502 502 425 77 19 9 7 - - 3 58 42 15 - - - 1 - - -
Vrhovljan 349 336 336 272 64 8 4 2 - - 2 56 39 15 - 1 - 1 - - -
Žabnik 380 377 377 312 65 13 2 5 - - 6 52 40 12 - - - - - - -